Saavutettavuus

Tästä palvelusta vastaa twoday Oy, joka pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden niin kuin laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellytetään. Haluamme tarjota digitaalisia palveluja, joita mahdollisimman monet pystyvät käyttämään.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sähköisen asioinnin -verkkosivustoa. Seloste on päivitetty 15.12.2022.

Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

twoday on itse arvioinut palvelun saavutettavuuden. Korjaamme palvelun saavutettavuudessa havaitsemamme puutteet käytettävissä olevin resurssein niin pian kuin mahdollista. Otamme saavutettavuuden huomioon myös palvelua kehittäessämme.

Kuinka saavutettava palvelu on

Tämä palvelu täyttää osittain lain edellyttämät saavutettavuusvaatimukset. Palvelun puutteet kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Sisältö tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia:

  • Joillakin palvelun kuvilla ei ole kuvaavaa tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

  • Palvelun otsikoiden ohjelmallisessa merkitsemisessä on puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty tai jotkin sisältöjen eri tasoiset otsikot on merkitty ohjelmallisesti samalle tasolle. Myös sivun ylimmän tason otsikko on epätäsmällinen. Palvelussa on myös ohjelmallisesti tulkittavia tyhjiä otsikoita. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.1 Otsikot ja nimilaput)

  • Palvelun joissain sisällöissä on käytetty taulukkoa sisällön asetteluun ja jotkin taulukoiden soluista ovat tyhjiä. Tämä voi vaikeuttaa palvelun käyttöä avustavan teknogolian avulla. (1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys)

  • Joiltakin lomakkeiden täyttökentiltä puuttuu nimilaput tai nimilappuja ei ole yhdistetty kenttiin ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

  • Joitakin valintaruutuja tai -nappeja ei ole ryhmitelty toisiinsa ohjelmallisesti (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

  • Kaikki sivujen elementit eivät erotu tarpeeksi selkeästi taustastaan. Navigaatiossa, sivujen otsikoissa, lomakekentissä, kuvakkeissa ja painikkeissa käytetyt värit voivat olla vaikeasti havaittavia. Myös linkkien väri osoitettaessa voi olla vaikea erottaa taustastaan. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti).

  • Kaikki toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. Joiden lomake-elementtien käyttäminen on mahdotonta vain näppäimistöllä. Omien keskeneräisten asioiden painikkeiden järjestys palvelun etusivulla on näppäimistökäytössä päinvastainen kuin visuaalinen järjestys. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö)

Muita huomioita palvelun käytöstä

Palvelussa on käytössä aikakatkaisu silloin, jos palvelussa ei tehdä mitään tietyn ajanjakson aikana. Muistathan siis tallentaa lomakkeesi, jos jätät sen täyttämisen kesken. Aikakatkaisu on käytössä tietoturvasyistä.

Ilmoittaminen ei-​saavutettavasta sisällöstä

Jos huomasit saavutettavuuspuutteen, jota ei tällä sivulla ole kuvattu, kerrothan sen meille. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: support.esm@vismaconsulting.fi 

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Siirry oikeutesi kertovalle Etelä-Suomen AVIn sivulle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Verkkosivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero (vaihde): 0295 016 000